Kontaktperson: Kjellaug Brekkhus

Stilling: Rådmann

Telefon: 952 57 725

Balestrand

I Balestrand er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Tidlegare næringssjef, Johannes Sjøtun, har gått av med pensjon frå 1.4.2017. Ny næringssjef vert tilsett til hausten. Inntil vidare kan du ta kontakt med rådmann Kjellaug Brekkhus eller kommunalsjef for tekniske tenester, Arne Abrahamsen (T: 958 24 896) for hjelp. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt jordbrukssjef Randi Dale, Randi.dale@balestrand.kommune.no, tlf 99 21 93 91. Kommunen har for tida eit samarbeid med Høyanger kommune for å dekke jordbruksoppgåvene.

Lenker:Les om tilboda i din kommune