Det er veldig viktig å ha gode og klare avtaler mellom teammedlemmene i ei oppstartsbedrift for å unngå unødvendig tidsbruk og diskusjonar. Desse avtalene bør ein få på plass så tidleg som mogleg. Denne veka har Håkon og Kristoffer frå Verdas Beste Sommarjobb fått hjelp av Geir Opseth frå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane med å skissere aksjonær- og opsjonsavtale. 

 

I Munti Magic er vi fleire teammedlem kor nokon er idéhavere, medan andre har blitt med på prosjektet undervegs. Difor har vi jobba med å utvikle ein opsjonsavtale for å fordele eigardelane i selskapet på ein ryddig måte. Opsjonsavtalen vi har laga går ut på at ein skal opparbeide seg eigarandelar i selskapet etterkvart som ein gjennomfører bestemte aktivitetar og milesteinar. Dette gir tryggleik for begge partane av kontrakten, og opsjonsavtalen kan også fungere som ein god motivator mot milesteinane.  

For å lære meir om korleis vi skulle lage ei opsjonsavtale sette Driftig oss i kontakt med Geir Opseth frå Kunnskapsparken. Han har lang erfaring og ekspertise på området, og det var veldig hjelpsamt å få eit nøytralt synspunkt på saka. Han hjelpte oss med å forstå verdien av å skrive presise kontraktar og starte dialogen rundt fordeling av eigardelar på eit tidleg stadium. Ved å få unnagjort dette fjernar ein usikkerheit hos alle partane, og ein kan rette sitt fulle fokus mot dei meir kritiske problemstillingane som ein står ovanfor.

Dersom du ynskjer å lære meir om aksjonæravtaler eller har vidare spørsmål kan vi trygt tilrå deg å kontakte Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Dei har dyktige rådgjevarar som kan gi gode tips og verdifull rettleiing i prosessen.  

- Håkon og Kristoffer

 

Kontakt: 

Geir Opseth

Forretningsutviklar
Mobil: 480 02 223
e-post: geir@kpsf.no
Kontorstad: Førde

 

Du kan også lese meir om KPSF her: https://www.kpsf.no/