Kontaktpersonar:

Anna Karete Bjørlo og Hanne Marie Utvær

Stilling: Rådgjevarar

Telefon: 476 90 415/911 02 779

Eid

Eid og Selje har felles førstelinjeteneste. Her kan du få råd og rettleiing om etablering av næring.

Førstelinjetjenesta skal vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles. 

Kontaktpersonar:

Hanne Marie Utvær
E-post: hanne.marie.utver@selje.kommune.no
Tlf: 911 02 779

Anna Karete Bjørlo
E-post: anna.karete.bjorlo@eid.kommune.no
Tlf: 57 88 58 26 /476 90 415

For etablering i landbruket kan du kontakte Trine Alme på telefon: 97 99 10 48 eller e-post: trine.alme@eid.kommune.no.

Lenker:


Les om tilboda i din kommune