Kontaktperson: Anna Karete Bjørlo

Stilling: Rådgjevar

Telefon: 578 85 826

Eid

Eid og Selje har felles førstelinjeteneste. Her kan du få råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Anna Karete Bjørlo, konsulent for plan- og utviklingsavdelinga for Eid og Selje, for eit uforpliktande møte.

For etablering i landbruket kan du kontakte Trine Alme på telefon: 97 99 10 48 eller e-post: trine.alme@eid.kommune.no.

Lenker:


Les om tilboda i din kommune