Kontaktperson:

Kari Brun Ågotnes

Stilling:

Rådgjevar, Aksello

Telefon: 98 23 69 99

Flora

Aksello er fylkesdekkjande inkubator og Flora- og Vågsøy kommune si fyrstelineteneste. Aksello har tilbod både til nystarta og etablerte bedrifter, lokalt og regionalt.

Flora og Vågsøy kommune (Kinn kommune frå 01.01.2020) nyttar Aksello i arbeidet sitt med næringsutvikling. Aksello hjelper både deg som vil starte for deg sjølv og eksisterande bedrifter som ønskjer vekst og utvikling. Aksello kan møte deg både i Florø og Måløy. Gratis kontorplass og rettleiing er tilgjengeleg i ei oppstartsfase på inntil 3 månadar.

Du som gründer må vere førebudd på å jobbe mykje for å nå målet ditt. Aksello ønskjer å bidra til at du og din idé lukkast – og at de saman lukkast med auka vekst langs kysten.

Har du ein unik forretningsidé du vil utvikle?

  • Ynskjer du å starte di eiga verksemd?

  • Ynskjer du råd og rettleiing til korleis du bør gå fram?

  • Trenger du tips til korleis få midlar til å starte opp?

Svarer du ja på desse spørsmåla, er du på rett plass!

Aksello tilbyr etablerarar følgjande:

  • Rettleiing og bistand i vurderinga idéen din

  • Rettleiing i etableringsfasen til mellom anna kartlegging av marknaden, forretningsplan, kurs og finansiering

  • Kontorplass for gründerar og etablerarar – i eit opent landskap

  • Kontaktskaping og nettverk

Aksello forvaltar Kommunalt Næringsfond. Kontakt Kari på kari@aksello.no for meir informasjon, eller gå til Regionalforvaltning for å søke.

For hjelp til etablering i landbruket, kontakt rådgjevar Jan Osa, jan.osa@flora.kommune.no, tlf 57 75 60 30.

Lenker


Les om tilboda i din kommune