Kontaktperson: Åshild Kjelstad Seljesæter

Stilling: Avdelingsleiar, SU

Telefon: 57 72 19 53

Gaular

I Gaular er dte eit felles nærings- og reiselivsapparat med kommunane Jølster, Førde og Naustdal, slik at du skal få best mogeleg råd og rettling om etablering og næring.

Ta kontakt med Åshild Kjelstad Seljesæter i Sunnfjord Utvikling for eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt fagkonsulent fagkonsulent Janne Kristin Bøyum, janne.kristin.boyum@gaular.kommune, tlf 57718520.

Lenker:


Les om tilboda i din kommune