Kurs i Sogn og Fjordane

Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg tilbyr ulike kurs heile året. Alle kursa er gratis og vert tilpassa behovet ditt. Du kan delta på korte introkurs, eller vere med på eit komplett etablerarkurs.

Det er mogleg å delta på berre eit kurs, eller du kan velje å setje saman fleire kurs, alt etter kva du ynskjer!

Introkurset er på to timar og gir deg ei kort innføring i det å starte eiga bedrift og korleis du kan få hjelp. Etablerarkursa gir ei djupare innføring i det å starte bedrift og kursa vert tilpassa deltakarane sine individuelle behov. Etablerarkursa går over tre samlingar på totalt 16 timar. Vi tilbyr òg kveldskurs på fire timar om aktuelle tema for næringslivet generelt. Døme på tema er sosiale medium, lage nettsider, presentasjonsteknikk mm. Bruk gjerne kontaktskjemaet og send oss forslag til temakurs du ynskjer at vi kan arrangere.

Har du lyst til å melde deg på eit kurs? Klikk deg inn på det kurset du tykkjer ser spennande ut og du finn påmeldinga der.