Kva idé vil du dyrke fram?

På øysamfunnet lengst vest i Noreg har Seaweed AS sett i gang eit nyskapande arbeid: Dyrke, hauste og foredle tare til delikatesser. «Havets grønsak» veks i optimale forhold ytst i Sognefjorden, noko bedrifta ser kan skape fleire arbeidsplassar for fylket. Dette likar vi. Har du ein idé du vil dyrke fram?

BårdBasberg_Driftig_Facebook_Web.jpg

Finansiering

På Driftig.no har vi samla informasjonen om kvar du kan søkje finansiering til ditt prosjekt. Du som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Sogn og Fjordane treng berre å leite på ein plass, vi har samla informasjonen for deg.


Nettverk

Ønskjer du å treffe gründerar, næringslivsaktørar, eller kanskje ein rådgjevar nær deg? På våre nettverkssider har vi samla kontaktinformasjonen til rådgjevarar i alle kommunar i Sogn og Fjordane. Det er desse folka du bør prate med, og dei vil sette deg i kontakt med dei rette personane for deg.

Kurs

Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg tilbyr ulike kurs gjennom året, og fleire kurs er gratis. Sjå vår kursoversikt for å finne ut kva for kurs som kan passe deg.

Verktøy

Vi har samla gode verktøy du som gründer, oppstartsbedrift eller prosjektleiar kan ha bruk for. 

Kva skjer?

Kalenderen gir eit oversyn over kva som skjer i fylket av aktivitetar og kurs.