Kontaktperson: Aase Bruntveit Njøs

Stilling: Tenesteleiar samfunnsutvikling og kultur

Telefon: 57 65 56 04

 

 

Leikanger

I Leikanger er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Aase Bruntveit Njøs i Leikanger kommune for eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt konsulent Eva Nilsen Huke: eva.huke@leikanger.kommune.no, tlf 57 65 56 45.

Lenker:Les om tilboda i din kommune