Kven kan du kontakte?

Klikk på kommunen din for å finne ein rådgjevar nær deg.

For å finne informasjon om korleis du kan starte, utvikle og drive eiga verksemd eller eit prosjekt, kan du kontakte dei som jobbar med næringsutvikling i kommunen din. 


Finn gründermiljø og folk med kompetanse tilpassa behova dine

Ynskjer du å treffe fleire gründerar, idéskaparar, entreprenørar eller rådgjevarar i fylket vårt? Desse miljøa kan vere ein viktig ressurs for prosjektet ditt i oppstartfasen. Desse miljøa kan hjelpe deg med utvikle nettverk, finne kontorplass, få finansiering, rådgjeving og kompetanseheving.


Gründertelefonen - lyst å sparre med nokon om ideen din?

Du kan ringe Gründertelefonen for å diskutere idèen din. Gründertelefonen er eit gratis tilbod frå Innovasjon Noreg. Telefonen er ope frå måndag til fredag mellom kl 09.00 og 15.00.