Kven kan du kontakte?

Klikk på din kommune for å finne ein rådgjevar nær deg.

For å finne informasjon om korleis du kan starte, utvikle og drive eiga verksemd eller eit prosjekt, kan du kontakte dei som jobbar med med næringsutvikling i kommunane. 


Finn gründermiljø og folk med kompetanse tilpassa dine behov.

Ønskjer du å treffe fleire gründerar, idéskaparar, entreprenørar eller rådgjevarar i fylket vårt? Desse miljøa kan vere ein viktig ressurs for ditt prosjekt i ein oppstartsfase. Dei kan mellom anna hjelpe deg med nettverk, kontorplass, finansiering, rådgjeving og kompetanseheving.


Gründertelefonen - lyst å sparre med nokon om ideen din?

Gründertelefonen er eit gratis tilbod frå Innovasjon Noreg, der du kan ringe og diskutere idéen din. Telefonen er open mellom 09.00 og 15.00, mandag til fredag.