Kva verktøy er verd å nytte?

Vi har samla gode verktøy du som gründer, oppstartsbedrift eller prosjektleiar kan ha bruk for. Dette er vertøy Innovasjon Noreg og lokale rådgjevarar nyttar.


BUSINESS MODEL CANVAS (Osterwalder)

Beskriv heile din forretningsidè i eitt bilete.
 

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

I Brønnøysundsregistra kan du mellom anna registrere bedrifta di og den bedriftsforma som passar ditt virke.

THE LEAN STARTUP

Korleis teste ut og utvikle forretningskonseptet ditt mest mogleg effektivt.

ALTINN

Hos Altinn finn du alt av norske skjema, vegleiingar, og malar for planlegging, oppstart og drift av eiga verksemd.

REGELHJELP.NO

Tilsynsetaten sin vegvisar til HMS-regelverket: Her finn du dei viktigaste helse-, miljø og sikkerheitskrava til din bransje.

STARTUPSTASH

Ei stor samling verktøy som dekkjer dei fleste aspekt i samband med startups. Engelskspråkleg.