• Scandic Sunnfjord Hotell (map)
  • 2 Storehagen
  • Førde, Sogn og Fjordane, 6800
  • Norway

Kurset går over tre samlingar

  • 1. juni - frå kl. 17-21
  • 8. juni - frå kl 17-21
  • 17.-18. juni - frå kl 16-21 den 17.juni og 8-11 den 18.juni

Etablerarkurs byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder. Her kan du lese meir om Lean Startup.

Kurset gir ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging.

Kursa er sponsa av fylkeskommunen og kostar ingenting for deltakarane!

Innhaldet på samlingane kan du lese meir om her.

Dato og tid for etablerarkursa i 2016 kan du sjå her.