Om driftig

Driftig er ein informasjonskanal for gründerar, ideskaparar og entreprenørar i Sogn og Fjordane. 

Vårt føremål er å formidle nyttig informasjon til deg som ynskjer å starte eller vidareutvikle bedrift i Sogn og Fjordane samt sette deg i kontakt med dei rette personane som kan hjelpe til på vegen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvaret med å leie og drifte driftig.no.


Redaksjonsgruppe:

  • Ingvild Andersen, Fylkeskommunen

  • Ann Elisabeth Tveit, Innovasjon Noreg

  • Roger Ulvestad, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane

  • Heidi Felle, Aksello AS

  • Linda Hovland, Framtidsfylket

  • Allan Madsen, gründer


Kontakt

Redaktør: Lisbeth Bringebøen, lbringeboen@gmail.com
For Ingvild Andersen

Redaktør: Ingvild Andersen, ingvild.andersen@sfj.no
Rådgjevar innan næringsutvikling i Sogn og Fjordane fylkeskommune
(I permisjon 20.09.19 - 20.05.20)

Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad, ingvild.ramstad@sfj.no
Informasjonsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lisbeth Bringebøen, redaktør.

Lisbeth Bringebøen, redaktør.

Ingvild Andersen, redaktør.

Ingvild Andersen, redaktør.

Ingvild Ramstad, ansvarleg redaktør.

Ingvild Ramstad, ansvarleg redaktør.


Kontaktskjema