• Thon Hotell (map)
  • 6841 Skei

Berekraftig vekst og lønsemd i reiselivsnæringa

  • Dato: 27.-28.februar

  • Tid: 11:30-13:00

  • Stad: Skei, Thon Hotell

  • Arrangør: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge Vestland inviterer reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane, som har ambisjon om å skape berekraftig vekst og lønsemd i reiselivsbedrifta si, til Bygg Bedrift. Dette er eit kompetanseprogram for forretningsutvikling, med mål om at små reiselivsbedrifter skal kunne bygge opp ei lønsam bedrift.


Innovasjon Norge.png