• Thon Hotel Jølster (map)
  • Skei
  • 6841

Søker di bedrift mot internasjonale mulegheiter?

Då bør du komme på Innovasjon Norge sin internasjonale dag på Skei 27. november 2018! 

Det ligg store mulegheiter for bedriftene i Sogn og Fjordane i å tenke meir internasjonalt. For å lykkast med eksport og internasjonalisering må ein ha rett kompetanse, nok ressursar og god forankring i leiinga.Innovasjon Norge inviterer difor til ein dag på Skei med fokus på marknadsmulegheiter som ligg internasjonalt og korleis du kan få hjelp på vegen.