• Skei hotel (map)
  • 6841 Skei
  • Dato: 12.09.17
  • Stad: Skei hotel, Jølster
  • Tid: Kl. 10-14
  • Påmeldingsfrist: 2017-08-20 kl.23:59
  • Kontaktperson: Reidun Aasen Nesheim
  • Gratis

Investorkapital som ressurs for auka verdiskaping

Korleis kan ekstern investorkapital bidra til å realisere vekstambisjoner hjå bedrifter i Sogn og Fjordane?

Bedrifter frå fylket deler sine erfaringar med regionalt og internasjonalt eigarskap, og me får input på kva investorar vektlegg i sine vurderingar når dei søkjer etter nye bedrifter å investere i. 

Per Christian Stensland frå Invest in Norway deler sine erfaringar ift kva som må til for å tiltrekke utenlandske investeringar til Norge

Lokale bedrifter deler sine erfaringar med internasjonalt eigarskap;

Norva 24 v/ ArildBødal, Sogn Aqua v/ Jonny Marøy og Lefdal Mine Datacenter v/ Sindre Kvalheim, regionale investormiljø fortel kva dei ser etter ift nye investeringar, og Tore Frimanslund fortel om SGN Skis sin prosess med Crowd-funding.

Vi håper du finn programmet interessant og vil delta på Investordagen.