• Fosshaugane Campus (map)
  • Trolladalen 30
  • 6856 Sogndal

Seminar om “Intellectual Property Rights”

Har di bedrift ein strategi for å beskytte eigne immaterielle verdiar?

  • Dato: 4.desember

  • Tid: kl. 12-14

  • Stad: Innovasjonsbygget, Fosshaugane Campus, Sogndal

  • Påmeldingsfrist: 2.desember

På dette seminaret fokuserer Innovasjon Norge på kva IPR er, kva dette kan bety for di bedrift og korleis du kan beskytte verdiane i selskapet ditt.

Seminaret ønskjer å gi råd til deg som jobbar med eit innovasjonsprosjekt slik at du kan gjere bevisste IPR-val som er forankra i di bedrift sin strategi.

IPR er viktig for aktørar i softwarebransjen. Grethe Hjetland, dagleg leiar Highsoft AS, har opparbeid mykje kunnskap på dette fagområdet og vil dele sine erfaringar med oss.

Det blir også mogleg å booke 1:1 møte med Innovasjon Norge sin IPR-rådgjevar.

Innovasjon Norge.png