• Scandic Sunnfjord Hotell (map)
  • Storehagen 2
  • 6800 Førde

Velkommen til Kapitaldag i Sogn og Fjordane

  • Dato: 17.september 2019

  • Tid: Kl. 10-15

  • Stad: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde


Bedrifter treng kapital for å vekse. Tilgang på risikokapital er viktig for å utvikle gode prosjekt i vårt fylke.

Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Aksello inviterer difor til ein innhaldsrik kapitaldag, der du får møte spanande investormiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Arrangementet er ein del av Innovasjonsveka OPP!