• Gloppen hotell (map)
 • Sørstrandsvegen 16
 • 6823 Sandane

Kurs i grunnleggjande økonomi og rekneskap

 • Dato: 28.mars

 • Tid: 16:30-20:30

 • Stad: Gloppen Hotell, Sandane

 • Gratis

Driftig inviterer til gratis økonomikurs for småbedrifter og gründerar.

Viktige tjema  vi er innom:

 • Oppbygging og samanheng mellom resultatrekneskap og balanse

 • Analyse av rekneskapet

 • Viktige nøkkeltal

 • Finne kapitalbehovet, finansieringsoppsett

 • Kva må vi førebu til rekneskapsførar

 • Kva rapportar ber vi rekneskapsførar om

 • Kort om mva, skatter og avgifter

 • Korleis leitar vi etter forbetringar

 • Måle forbetringar

 • Kva faresignal skal vi sjå etter

 • Ulike selskapsformer