• Statens hus (map)
 • Njøsavegen 2
 • 6863 Leikanger

Velkommen til kurs i Leikanger

 • Dato: 19.mars

 • Tid: Kl.11-15

 • Stad: Statens hus, Njøsavegen 2, Leikanger

 • Påmeldingsfrist: 14.mars


Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten arrangerer kurs tilpassa deg som nettopp har starta verksemd. Kursa blir arrangert over heile landet og er gratis. Dette kurset er for enkeltpersonføretak (ENK).

Tema på kursa

 • skatteetaten.no og altinn.no

 • rekneskap og bokføring

 • forskuddsskatt

 • skattemelding (selvangivelse)

 • næringsoppgåve og næringsrapport skatt

 • frådrag

 • merverdiavgift og mva-melding

Skatteetaten

Skatteetaten