• Scandic Sunnfjord hotell (map)
  • Storehagen 2
  • 6800 Førde
  • 7 500 kr (ordinær pris 15 950 kr)
  • Påmeldingsfrist: 1.september
  • Kontaktperson: Ann Elisabeth Tveit

Kurs i styrekompetanse

Kurset skal gi kunnskap om sentrale problemstillingar og teoriar som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv.

Kurset er relevant for dei som innehar rollar som styreleier, styremedlem eller dagleg leiar. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftas overorda styringsimpulsar - visjonar / strategiar, bedriftas styringssystem - organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold, den praktiske organisering og prosessane i styrerommet.

Handelshøgskolen BI har over fleire år utvikla kurs i styrekompetanse, og står for det faglege innhaldet. Kurset vert leia av Kjell Standal og Anne Breiby, som begge har mange års erfaring med styreverv. Dei er utmerka formidlarar som gjer stoffet relevant og interessant for deltakarane. 

Kurset gir 7,5 studiepoeng og går over 5 dagar, fordelt på to samlingar. Innlevering av prosjektoppgave. Kurset for Sogn og Fjordane vert gjennomført i Førde og Gloppen. 

Kurset består av to samlinger. Oppgjeve pris gjeld begge samlingene.

  • Første samling: 4.- 6.oktober
  • Andre samling 8.- 9.november