• Høgskulen på Vestlandet (map)
 • 6 Røyrgata
 • Sogndal, Sogn og Fjordane, 6856
 • Norway

Velkommen til kurs i korleis ein kan nytte sosiale medium til marknadsføring

 • Stad: Møterom Josten, i 1.etg på Høgskulebygget på Fosshaugane Campus i Sogndal
 • Tid: 29.august kl. 16:30-20:30

Kursleiar er Linda Kragseth, leiar for digital marketing i Keyteq.

Kurset er gratis. Enkel servering ved ankomst.

 

Innhald i kurset

Del 1

 • Generelt om Facebook og Instagram
 • Kva påverkar feeden til brukarane
 • Tips og triks når du produserer innhald for dei ulike kanalane

Del 2

 • Annonsering på Facebook og Instagram
 • Ulike segmenteringsmoglegheiter
 • Ulike annonseformat
 • Budsjettering

Del 3

 • Måling og analyse
 • Planlegging av arbeid
 • Konkurransar på Facebook - kva er lov og ikkje