• Scandic Sunnfjord Hotel (map)
  • Storehagen 2
  • 6800 Førde
  • Norge
  • Stad: Scandic Sunnfjord Hotell
  • Tid: 2.oktober kl 10-14
  • Arrangør: NHO
  • Pris: 1450 kr (medl.) / 2250 kr (ikke medl.)

Kurs: Oppsigelse og avskjed

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.