• Nordfjord hotell (map)
 • Sandplassen 1
 • 6770 Nordfjordeid

Velkommen til kurs i korleis du kan starte nettbutikk

 • Stad: Nordfjord Hotell
 • Tid: 25.oktober kl. 16:30-20:30

Kursleiar er Kenneth Westby, senior digital rådgivar i Keyteq.

Kurset er gratis. Enkel servering ved ankomst. 

 

Innhald i kurset

Del 1

 • Verdikjeda - kort presentasjon av dei ulike delane

Del 2

 • Ting å hugse på ved val av plattform (CMS/webshop)
 • Val av betalingsløysing
 • Pluss og minus med ulike plattformar

Del 3

 • Omsyn å ta -logistikk og CRM
 • Kopling med fysisk(e) butikk(ar)

Del 4

 • Vedlikehald av innhald i nettbutikken
 • Kort om marknadsføring
 • Viktige marknadsføringskanalar
 • Internasjonalisering