Innovasjon Norge og BI arrangerer kurs i styreutvikling, innovasjonsleiing og samfunnsansvar for personar og bedrifter i Sogn og Fjordane. 

  • Dato: 27.-28.februar 2018
  • Stad: Loen/Førde
  • Pris: 7.500 kr (eigendel)
  • Påmeldingsfrist: 18.januar 2018

Handelshøgskolen BI har over fleire år utvikla kurs i styrekompetanse, og står for det faglege innhaldet. Kurset vert leia av Kjetil Hveding og Tore Bråthen, som begge har mange års erfaring med styreverv. Dei er begge utmerka formidlarar som gjer stoffet relevant og interessant for deltakarane. 

Les meir om kurset og meld deg på hos Innovasjon Norge: