• Quality hotell Sogndal (map)
 • Gravensteinsgata 5
 • 6856, Sogndal
 • Norway

Temakurs i sal

Målet med kurset er å gje grunnleggande forståing for salsprosessen og sjå at god førebuing og planlegging er viktigare enn medfødte eigenskapar.

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset:

Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningsidé/bedrift. Vi gjev opplæring i verktøy for salsplanlegging, kva jobb vi skal gjere for kunde og arbeid med dataljane i leveransen. Slik vil vi gje deltakar ei praktisk tilnærming til salet sine ulike fasar og kva som skal til.

Viktige tema vi er innom:

 • Korleis avdekker vi kunde sitt eigentlege behov
 • Detlajane i leveransen, kundereisa som verktøy
 • Salsteknikk i teorien
 • Avsluttningsteknikkar
 • Fallgruver 
 • Salsplanlegging, presentasjon av eit verktøy
 • Korleis komme i kontakt med kunden og vekke interesse
 • Service og kundehandsaming
 • Meirsal og kundetilfredsheit

Korleis førebur du det:

 • Ta med skrivesaker og gjerne bærbar PC

Vi legg opp til enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.