• Scandic Sunnfjord Hotel (map)
 • Storehagen 2
 • 6700 Førde
 • Dato: 25.september 2018
 • Tid: Kl. 09:00-15:30
 • Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Storehagen 2, Førde
 • Pris: NHO medl. kr.1900 (ordinær pris kr2900), Ikkje-medl. kr.3800 (ordinær pris kr.5800) (prisar eks mva.)

Auk sjansen for å nå opp i offentlege anbod - aleine eller i lag med andre bedrifter

Lær om dei nye reglane i offentlege anskaffingar frå A til Å. Er du oppdragsgivar eller skal levere tilbod til det offentlege, må du kjenne regelverket.

Bygg kompetanse i offentlege anskaffingar i bedrifta. På dette kurset lærer du korleis du blir ein god oppdragsgivar og korleis du blir ein god tilbydar til offentleg sektor. 

Kurset inneheld

 • Planlegging og kunngjering, m.a. dialog mellom oppdragsgivar og leverandør.
 • Prosedyrar, m.a. rammeavtaler.
 • Konkurransegrunnlag. Kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, kriterier for val av tilbydar og tildelingskriterier.
 • Kontraktsvilkår, bruk av underleverandørar og oppdeling av anskaffinga.
 • Avvising, oppseiing og endringar i kontrakten.
 • Seriøsitetsvedtak i kontrakten.

Praktisk og føresetnader

 • Deltakaravgifta inkluderer servering og kursbevis.
 • Kurset kan avlysast ei veke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
 • Ved avmelding seinare enn 10 dagar før kursstart blir deltakar belasta full deltakaravgift.
 • Faktura sendast i etterkant av gjennomført kurs. 

Om kurshaldar Arnhild D. Gjønnes

 • Advokat i NHO
 • Stipendiat og mastergrad frå Vrije Universiteti Brussel
 • Leder for BusinessEurope si arbeidsgruppe om offentlege kontraktar og anskaffingar
 • Skrevet bok om EØS-avtalen og offentlege anskaffingar

NHO Kurs og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane samarbeider om gjennomføringa av kurs om offentlege anskaffingar i Førde. Dette medfører spesielt gunstig pris for deltaking for dette kurset både for NHO medlemar og ikkje-medlemar.

 

Kontakt:
Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804

NHO_Vestlandet_RGB Bruk.png
Sogn og Fjordane fylkeskommune.jpg