Føremålet med kurset er at du skal få ei grunnleggande forståing av salsprosessen. Vi kjem til å lære at god førebuing og planlegging er langt viktigare enn medfødte salseigenskapar!

Kursinnhald og arbeidsmåte

På kurset vert det veksla mellom presentasjonar frå kursleiar og praktisk arbeid med eigen forretningsidè eller verksemd. Kursleiar går gjennom verktøy for salsplanlegging, kva jobb vi skal gjere for kunden, og arbeid med detaljar i leversansen. Kurset er lagt opp til å ha god dialog og til å lufte eigne problemstillingar. På denne måten håpar vi at kurset vert mest mogeleg praktisk retta og nyttig for alle deltakarane. 

Viktige tema

  • Korleis finn vi kunden sitt eigentlege behov

  • Detaljane i leveransen, kundereisa som verktøy

  • Salsteknikk i teorien

  • Avsluttingsteknikkar

  • Fallgruver

  • Salsplanlegging, presentasjon av eit verkøy

  • Korleis komme i kontakt med kunden og vekke interesse

  • Service og kundehandsaming

  • Meirsal og kundetilfredsheit

Korleis førebur du deg

Ta med skrivesaker,  bærbar PC, og eige arbeid eller notat om idèen din.

Det vert enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.

Kurset er gratis.

Vel møtt!