• Helse Førde (map)
  • Svanehaugvegen 2
  • 6812 Førde

Velkomen til første TekPrat Førde!

  • Dato: 23. september

  • Tid: Kl. 10:30-13:00

  • Stad: Helse Førde, auditoriet i 2.etasje


Tema: Maskinlæring og kunstig intelligens
Hovudinnleiiar: Athar Ali Tajik
Målgruppe: Teknologiinteresserte på tvers av fag og bransjer

Arrangementet er gratis - krev førehandspåmelding (lenke til påmeldinga kjem medio august)

Du kan følgje hendinga på Facebook under namnet: “TechPrat Førde - Maskinlæring og kunstig intelligens”