Inkubator i fylket

Ein inkubator er eit tilrettelagt miljø der innovative gründerar og bedrifter i ein tidleg fase vert gitt særskilt merksemd og oppfylging. Hensikta er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskapning og overlevingsevne i bedriftene.

Kunnskapsparken er del av det nasjonale inkubatorprogrammet til SIVA. Kunnskapsparken vil saman med fleire samarbeidspartar hjelpe gründerar i heile fylket.

Inkubatoren passar for deg som har ynskje om å utvikle ein innovativ forretningsidé vidare til levedyktig bedrift. Du får sjansen til å utvikle bedrifta med støttespelarar rundt deg som bidreg til at du skal lukkast. Det viktigaste er at du tek kontakt og avtalar eit møte med kunnskapsparken dersom du går med slike tankar. Les meir på Kunnskapsparken sine sider.