• Kommunehuset (map)
  • Grandavegen 9
  • 6823 Sandane

Frå ide til marknad - Sandane

  • Dato: 6.februar 2019

  • Tid: Kl. 12-15

  • Stad: Kommunehuset, Grandavegen 9, Sandane

  • Gratis

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen. 

 Vi vil gå gjennom:

- Forretningsmodellering – korleis lage ei lettfatteleg skisse over verksemda di.
- Lean start-up – Korleis raskt teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lukkast.
- Tilskot til gründerar – Korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og vidareutvikle idéen din.

På samlinga vil du treffe andre gründerar som du kan inspirere og lære frå.