• Scandic Sunnfjord Hotell (map)
  • Storehagen 2
  • 6800 Førde

Kva betyr eigentleg omstilling til ein digital verden?

  • Dato: mandag 28.januar

  • Tid: kl. 12:00-17:30

  • Stad: Førde, Sunnfjord Hotell

  • Påmeldingsfrist: 21.januar

  • Påmelding til: trond.haavik@segel.no

Korleis kan di bedrift auke konkurransekraft gjennom innovasjon og digitalisering? VRI4 inviterer til møte for bedriftsleiarar. Føremålet er å mobilisere til forsking og utvikling som kan bidra til å realisere viktige innovasjonar.

I Sogn og Fjordane er landbruk, fiskeri- og havbruk, fornybar energi og reiseliv næringar som gjennom Verdiskapingsplanen blir vurdert til å ha størst potensiale for vekst i arbeidsplassar og folkeauke i fylket. Korleis kan vi auke vår konkurransekraft gjennom digitalisering?

Svaret handlar om mykje meir enn ei fin nettside og likes på facebook.

Dei mest innovative vil utforske korleis dette kan nyttast til å utvikle tenester, produkt eller system som sikrar konkurransekraft.

Derfor arrangerer vi møteplass gjennom VRI.  Formålet med møtet er å mobilisere til FoU som kan føre til viktige innovasjonar!