• Innovasjon Norge (map)
  • Trolladalen 30
  • 6856 Sogndal

Frå ide til marknad - Sogndal

  • Dato: 10.april 2019

  • Tid: Kl. 17-20

  • Stad: Innovasjon Norge, Trolladalen 30

  • Gratis

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen. 

 Vi vil gå gjennom:

- Forretningsmodellering – korleis lage ei lettfatteleg skisse over verksemda di.
- Lean start-up – Korleis raskt teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lukkast.
- Tilskot til gründerar – Korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og vidareutvikle idéen din.

På samlinga vil du treffe andre gründerar som du kan inspirere og lære frå.