• Fosshaugane Campus (map)
  • Trolladalen 30
  • 6856 Sogndal
  • Norway

Lær meir om godt styrearbeid og god bedriftsutvikling!

Sognefjorden Næringshage, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sogn Næring og FUS ønskjer velkomen til heildags styrekurs.

  • Dato: 10.april

  • Tid: 08:30-15:00

  • Stad: Fosshaugane Campus, Sogndal

  • Pris: 2500kr + mva

  • Påmelding til torgeir@sognnaring.no

Kurshaldar er Rolf-Erik Disch frå Deloitte. I tillegg stiller Anne Britt Hjelmeseter og Gunn Irene Sviggum frå Deloitte i Sogndal.

Målgruppa er styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Påmelding innan 15.mars til torgeir@sognnaring.no. Avgrensa tal plassar!

kpsf_logo.png
Sogn Næring.JPG
Sognefjorden næringshage.png