• Stryn Næringshage (map)
  • Tinggata 3
  • 6783 Stryn

Innovasjon Norge arrangerer kurset: Frå ide til marknad i Stryn

  • Dato: 29.mai 2019

  • Stad: Stryn Næringshage, Tinggata 3, Stryn

  • Tid: Kl. 12-15

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

Innovasjon Norge.png