• Parken Kulturhus (map)
  • 106 Nedrevegen
  • 6710 Raudeberg
  • Norway

Toppmøte mellom ordførarkandidater i Kinn kommune og næringslivet

  • Dato: 13.mai

  • Tid: 12:30-15:30

  • Stad: Parken Kulturhus, Raudeberg

På Parken Kulturhus på Raudeberg i Vågsøy den 13. mai vil næringslivsleiarar få moglegheit til å gje innspel til ordførarkandidatane for Kinn kommune.

I tillegg vil PWC presentere næringsanalyse av Kinn, og Aksello AS og Måløy Vekst vil snakke om moglegheiter for næringslivet i Kinn kommune.
 
Møte er tilpassa båtruter frå og til Florø.