• Scandic Sunnfjord Hotel (map)
  • Storehagen 2
  • 6800 Førde
  • Dato: 19.sept
  • Tid: 10:00-15:30
  • Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
  • Frist: 17.sept
  • Pris: gratis

Kontaktperson: Sigrid Alice Hovland

Velkommen til kapitaldag for næringslivet

Arrangørert av: Innovasjon NorgeSogn og Fjordane NæringsrådNHO Vestland,Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Aksello

Du møter spanande investormiljømiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter.