• FUS (map)
  • Trolladalen 30
  • 6856 Sogndal
  • Dato: 13.sept
  • Tid: 11:30-12:30
  • Stad: FUS, Trolladalen 30, Sogndal

Innlegg: Verdsetting av urørt natur

Prosjektet er bestilt av NCE Tourism Fjord Norway, og forskar Torkjel Solbraa kjem til FUS for å fortelje om prosjektet. 

Alle velkomne, ingen påmelding, berre kom innom.

 

Ps. FUS held til i Stadionbygget på Fosshaugane Campus i Sogndal