• Quality hotel Sogndal (map)
  • Gravensteinsgata 5
  • 6856 Sogndal

KURS I ØKONOMI OG REKNESKAP

  • Dato: 24.januar Kl.16:30-20:30

  • Stad: Quality Hotel Sogndal

  • Gratis

 

Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

 

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset:

Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningside/bedrift.  Vi viser døme på reknearkmodellar som vi kan nytte i eige arbeid.  Og så legg vi opp til mykje dialog  og lufting av eigne problemstillingar slik at kurset vert mest muleg praktisk retta for deltakar.