• Skattekontoret (map)
  • Hafstadvegen 21
  • 6800 Førde
  • Dato: 13.mars
  • Stad: Skattekontoret, Førde
  • Tid: kl. 12:00-15:30

Kurs for nye næringsdrivande

Skatteetaten arrangerer kurs tilpassa deg som nettopp har starta verksemd. Kursa er gratis. 

Påmeldingsfrist: 6.mars