• Fretheim hotell (map)
  • 5743 Flåm

Emblanettverket inviterar til ny næringsdag:

Voksesmerter ll

- Samhandling, kan vi finne formelen?

  • Dato: 15.mars
  • Stad: Fretheim hotell
  • Tid: Kl. 10:00-16:00

Det blir besøk av: Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv), Vigdis Jordal (Hjertebank), Remi Solberg (Ordførar Vestvågøy), Ståle Brandshaug (Visit Sognefjord) og så rundar Mads Bækkelund det heile av med ei oppsummering av dagen.

Etterpå blir det drøs og mat på Ægir for dei som ønskjer å bli med på det. Dette blir bra!

Påmelding til post@sognefjordennh.no innan 10. mars.
Pris: 850,- kr. Målbedrifter i Sognefjorden Næringshage: kr. 300. Lunsj er inkludert.

Ps. Gjennomføring av arrangementet er avhengig av god deltaking.