• Skattekontoret (map)
 • Hafstadvegen 21
 • 6800 Førde

Velkommen til kurs i Førde

 • Dato: 26.september

 • Tid: Kl.11-15

 • Stad: Skattekontoret, Hafstadvegen 21, Førde

 • Påmeldingsfrist: 21.september

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten arrangerer kurs tilpassa deg som nettopp har starta verksemd. Kursa blir arrangert over heile landet og er gratis. Dette kurset er for aksjeselskap (AS).

Tema på kursa

 • skatteetaten.no og altinn.no

 • rekneskap og bokføring

 • forskuddsskatt

 • skattemelding (selvangivelse)

 • næringsoppgåve og næringsrapport skatt

 • frådrag

 • merverdiavgift og mva-melding

Aksjeselskap-kurset inneheld også tema spesielt retta mot denne organisasjonsformen.