• Scandic Sunnfjord Hotel (map)
 • Storehagen 2
 • 6800, Førde

Kurs i investorkapital

 • Scandic Sunnfjord Hotel i Førde

 • 13.juni 2017

 • Kl. 16:30-20:30

 

Døme på tema for kurset:

 • når er det riktig å hente inn ekstern kapital
 • ulike typar investorkapital
 • kor er investorane
 • kva ser ein investor etter
 • kven er rett investor for meg
 • trene på å selje seg inn på ein god måte
 • "bootstrapping"/"tæring etter næring"
 • må eg vere high-tech eller internasjonalt orientert for å få inn investor