• Flora Samfunnshus (map)
  • Markegata 51
  • 6900 Florø

Nettverkssamling

  • Dato: 14.november

  • Tid: kl. 9:30-17:30

  • Stad: Flora Samfunnshus, Florø

To gangar i året inviterer Maritim Forening til nettverkssamling. Arrangementet er for alle som ønsker å delta på ein arena med aktuelle tema frå havnæringane. Her møter du nye kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar!