• Scandic Sunnfjord hotell (map)
  • Storehagen 2
  • 6800 Førde

Konferanse for reiselivet i Sogn og Fjordane:

Framtidas reiseliv

  • Dato: 13.november 2018

  • Tid: kl. 10:00-18:30

  • Stad: Førde

Reiselivet er påverka av ulike krefter som har innverknad på korleis vi må tilpasse oss framtida. Vi står ovanfor nye utfordringar som klimaendringar, stadig utvikling av ny teknologi, delingsøkonomi, endring i kunden sine preferansar og at opplevinga til dei tilreisande vert forringa av for mange besøkande på same stad til somme tider. På toppen av dette skjer det ei omorganisering av kommunar, fylke og viktige reiselivsorganisasjonar. Korleis påverkar dette reiselivsnæringa? Kva utfordringar og løysingar ligg framfor oss i tida som kjem?

Reiselivskonferansen blir arrangert av Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fjordane bre til hav.