Konferanse for reiselivet i Sogn og Fjordane:

Framtidas reiseliv

  • Dato: 13.november 2018
  • Tid: kl. 10:00-18:00
  • Stad: Førde

Reiselivskonferansen blir arrangert av Innovasjon Norge og Sogn og Fjordane fylkeskommune.