Spydspiss i Gulen og Masfjorden

Stad: Vidsyn Hotell og Restaurant

Adresse: Sløvågen 2, 5960, Dalsøyra

Ønskjer du ei oppdatering på kva som rører seg i Gulen og Masfjorden? Jobb- og bustadmessa, Spydspiss, er ei god arena for bedrift og arbeidstakar å treffe kvarandre. Møt personar frå næringslivet, NAV, kommunane, private utbyggjarar, tomteeigarar m.m.  

Arrangør: Gulen og Masfjorden Utvikling og NAV