Verktøy og ressursar

Her finn du informasjon om gode verktøy som både Innovasjon Noreg og næringsapparatet nyttar. For meir informasjon om kva verktøy som passar best for deg, ta kontakt med ditt nærmaste miljø eller fyrstelineteneste.

BUSINESS MODEL CANVAS (Osterwalder)

Beskriv heile din forretningside i eitt bilete
 

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

I Brønnøysundsregistra kan du mellom anna registrere di bedrift og den bedriftsforma som passar ditt virke.

THE LEAN STARTUP

Korleis teste ut og utvikle ditt forretningskonsept mest mogleg effektivt.

ALTINN

Hos Altinn finn du alt av norske skjema, vegleiingar, og malar for planlegging, oppstart og drift av eiga verksemd.


REGELHJELP.NO

Tilsynsetatenes veiviser til HMS-regelverket: Her finner du de viktigste helse-, miljø og sikkerhetskravene til din bransje.

STARTUPSTASH

Ei stor samling verktøy som dekkjer dei fleste aspekt i forhold til startups. Engelsspråkleg.