Kva er ein gasselle i Selje?

Paneda AS vart skipa i 2001 av Oddvar Flølo, ein tv- og radioforhandlar i Selje. Gründeren erfarte store problem med å få kablane fram over elver og grøfter i dei små bygdene på Sunnmøre og i Nordfjord. Dette måtte vel gå an å gjere trådlaust? Resultatet vart ei patentert oppfinning som gjer det mogleg å ta inn gode, digitale TV-signal på stader i satellittskugga. Selskapet har òg installert sikkerheitssystem i fleire tunnelar i samband med DAB-kringkastingen. I 2005 vart Flølo tildelt Innovasjon Noreg sin oppfinnar- og nyskapingspris: Reodorprisen.

BårdBasberg_Driftig_Facebook_Web.jpg

Nettverk

Ønskjer du å treffe gründerar, næringslivsaktørar, eller kanskje ein rådgjevar nær deg? På våre nettverkssider har vi samla kontaktinformasjonen til rådgjevarar i alle kommunar i Sogn og Fjordane. Det er desse folka du bør prate med, og dei vil sette deg i kontakt med dei rette personane for deg.


Finansiering

På Driftig.no har vi samla informasjonen om kvar du kan søkje finansiering til ditt prosjekt. Du som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Sogn og Fjordane treng berre å leite på ein plass, vi har samla informasjonen for deg.

Kurs

Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg tilbyr ulike kurs gjennom året, og fleire kurs er gratis. Sjå vår kursoversikt for å finne ut kva for kurs som kan passe deg.

Verktøy

Vi har samla gode verktøy du som gründer, oppstartsbedrift eller prosjektleiar kan ha bruk for. 

Kva skjer?

Kalenderen gir eit oversyn over kva som skjer i fylket av aktivitetar og kurs.