Introkurs

Kurs på to timar for deg som vil vite korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle idéen din, og korleis Innovasjon Noreg kan hjelpe deg på vegen. 

Etablerarkurs

Kurs på 16 timar for deg som ynskjer kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller berre er nysgjerrig.

Temakurs

Kurs på fire timar for deg som treng kompetanse på spesifikke tema innan forretningsdrift.