For deg som treng kompetanse på spesifikke tema innan forretningsdrift.

Vi ønskjer å tilby relevante kurs for bedrifter i Sogn og Fjordane. Kurstilbodet endrar seg i takt med behovet til bedriftene.

Kursa er meint for tilsette i etablerte bedrifter, men passar også for gründerar. Temakurs kan derfor vere fine påbyggingskurs etter eit etablerarkurs.


Kurs i 2018

Økonomikurs Førde

Stad: Førde
Når: 24.5.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotel


Økonomikurs Eid

Stad: Nordfjordeid
Når: 18.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotel

Eit kurs til blir annonsert snarleg

Stad: Førde
Når: 31.5.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotel


Eit kurs til blir annonsert snarleg

Stad: Nordfjordeid
Når: 25.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord HotelEit kurs til blir annonsert snarleg

Stad: Sogndal
Når: 6.12.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotel Sogndal

Økonomikurs Sogndal

Stad: Sogndal
Når: 29.11.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotel Sogndal


Kurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.


Aktuelle kurs: