For deg som treng kompetanse på spesifikke tema innan forretningsdrift.

Vi ønskjer å tilby relevante kurs for bedrifter i Sogn og Fjordane. Kurstilbodet endrar seg i takt med behovet til bedriftene.

Kursa er meint for tilsette i etablerte bedrifter, men passar også for gründerar. Temakurs kan derfor vere fine påbyggingskurs etter eit etablerarkurs.


Kurs i 2019

I 2019 kan du delta på desse gratis kveldskursa i Sogn og Fjordane

  • Økonomikurs - grunnleggande om økonomi og rekneskap for bedrifter

  • Bli god på annonsering på Facebook - gjer bedrifta synleg med marknadsføring på Facebook

  • Netthandel - korleis starte nettbutikk, steg for steg

  • Sal - salsteknikk og mykje meir for bedrifter

  • Forretningsmodellering - bedriftsstrategi på ei side

Du finn meir informasjon om kursa ved å klikke på påmeldingsknappen for kvart kurs nedanfor.


Økonomikurs

Dato: 24.januar kl. 16:30-20:30

Stad: Quality Hotell Sogndal

Dato: 28.mars kl. 16:30-20:30

Stad: Gloppen Hotell Sandane

Dato: 3.oktober kl. 16:30-20:30

Stad: Quality Hotell Florø

Dato: 14.november kl.16:30-20:30

Stad: Flåmsbrygga Hotell Aurland

Dato: 28.november kl.16:30-20:30

Stad: Thon Hotell Måløy


Bli god på annonsering på Facebook

Dato: 12.februar kl.16:30-20:30

Stad: Thon Hotell Måløy

Dato: 28.februar kl. 16:30-20:30

Stad: Quality Hotell Florø

Dato: 5.mars

Stad: Flåmsbrygga Hotell Aurland

Dato: 28.mai

Stad: Gloppen Hotell Sandane


Netthandel - starte nettbutikk

Dato: 4.april kl.16:30-20:30

Stad: Quality Hotell Florø


Strategikurs - enkle grep for auka lønsemd

Dato: 18.september kl. 16:30-20:30

Stad: Thon Hotell Måløy

Dato: 31. oktober kl. 16:30-20:30

Stad: Hotel Sognefjord i Leirvik


Salskurs

Dato: 24.oktober kl.16:30-20:30

Stad: Gloppen Hotell Sandane


Vi set opp fleire kurs i 2019. Informasjon kjem fortløpande.


Aktuelle kurs: