For deg som treng kompetanse på spesifikke tema innan forretningsdrift.

Det vert tilbode kurs innan fire tema: økonomi og rekneskap, sal, forretningsmodellering, og innhenting av investorkapital. Kursa går utanom vanleg arbeidstid og er gratis.

Kursa passer for både dei som går å tenker på å starte opp eiga bedrift og for dei som jobber i ei etablert bedrift. Temakurs kan også vere fine påbyggingskurs etter eit etablerarkursSal

Varigheit: 4 timars kveldskurs

Hovudmål: gje grunnleggande forståing for salsprosessen og sjå at god førebuing og planlegging er viktigare enn medfødte eigenskapar.

Tema som vert gjennomgått: kundebehov, salsteknikk, fallgruver, salsplanlegging, kundekontakt, service, kundetilfredsheit, meirsal m.m.

Økonomi og rekneskap

Varigheit: 4 timars kveldskurs

Hovudmål: å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

Tema som vert gjennomgått: resultatrekneskap og balanse, nøkkeltall, kapitalbehov, rapportering, mva, skatter og avgifter, måle forbetringar, ulike selskapsformer m.m.Finansiering

Varigheit: 4 timars kveldskurs

Lær om ekstern finansiering av prosjekt i etablerte og nyetablerte bedrifter, og finn ut kva som kan vere løysinga for nettopp ditt prosjekt.

Forretningsmodellering

Varigheit: 4 timars kveldskurs

Tema som vert gjennomgått: utvikle innovative, berekraftige og skalerbare forretningsmodeller, trusler og moglegheiter, korleis presentere forretningsmodellen m.m.


Kurs i 2017

Leirvik i Sogn

Kurs: Økonomi og rekneskap
Når: 2.3.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Hotel Sognefjord


Leirvik i Sogn

Kurs: Finansiering
Når: 30.3.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Hotel Sognefjord

Førde

Kurs: Økonomi og rekneskap
Når: 30.5.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotel


Førde

Kurs: Finansiering
Når: 13.6.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord HotelSogndal

Kurs: Økonomi og rekneskap
Når: 30.11.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotel Sogndal

Nordfjordeid

Kurs: Økonomi og rekneskap
Når: 19.10.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord HotellNordfjordeid

Kurs: Finansiering
Når: 26.10.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotell

Sogndal

Kurs: Finansiering
Når: 7.12.2017 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotel Sogndal


Kurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.


Aktuelle kurs: