For deg som treng kompetanse på spesifikke tema innan forretningsdrift.

Vi ønskjer å tilby relevante kurs for bedrifter i Sogn og Fjordane. Kurstilbodet endrar seg i takt med behovet til bedriftene.

Kursa er meint for tilsette i etablerte bedrifter, men passar også for gründerar. Temakurs kan derfor vere fine påbyggingskurs etter eit etablerarkurs.


Kurs i 2018

Marknadsføring med sosiale medium

Stad: Leirvik, Hyllestad
Når: 15.5.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Hotel SognefjordØkonomikurs

Stad: Førde
Når: 24.5.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotell


Marknadsføring med sosiale medium

Stad: Nordfjordeid
Når: 7.6.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotell

Marknadsføring med sosiale medium

Stad: Førde
Når: 6.6.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotell


Marknadsføring med sosiale medium

Stad: Sogndal
Når: 29.8.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotell SogndalØkonomikurs

Stad: Nordfjordeid
Når: 18.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotell

Starte nettbutikk

Stad: Sogndal
Når: 30.8.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotell Sogndal


Starte nettbutikk

Stad: Førde
Når: 24.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotell


Økonomikurs

Stad: Sogndal
Når: 29.11.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotell Sogndal


Starte nettbutikk

Stad: Nordfjordeid
Når: 25.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord HotellKurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.


Aktuelle kurs: