For deg som treng kompetanse på spesifikke tema innan forretningsdrift.

Vi ønskjer å tilby relevante kurs for bedrifter i Sogn og Fjordane. Kurstilbodet endrar seg i takt med behovet til bedriftene.

Kursa er meint for tilsette i etablerte bedrifter, men passar også for gründerar. Temakurs kan derfor vere fine påbyggingskurs etter eit etablerarkurs.


Kurs i 2018


Kurset gir deg ein introduksjon til verktøya Facebook og Instagram når du ønskjer å synleggjere og marknadsføre bedrifta di.

Kurset kjem innom annonsering, segmentering, budsjettering og analyse, samt tips og triks når du produserer innhald. Kurset går ikkje i dybden og passer slik sett best for dei som er nybyrjajar, eller dei som ønskjer å friske opp kunnskap.

Marknadsføring med sosiale medium

Introduksjon til Facebook og Instagram

Stad: Leirvik, Hyllestad
Når: 15.5.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Hotel Sognefjord

Stad: Førde
Når: 6.6.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotell

Stad: Nordfjordeid
Når: 7.6.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotell

Stad: Sogndal
Når: 29.8.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: FUS på Fosshaugane Campus

Stad: Florø
Når: 31.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Aksello

 


Kurset gir ein introduksjon til det å starte nettbutikk. Det er mange ting å hugse på og mange fallgruver som er greitt å kjenne til.

Kurset er innom heile verdikjeda, frå ulike betalingsløysingar, plattformar og kopling mot fysisk butikk til logistikk og kunderelasjonar, vedlikehald og meir.

Introduksjon til netthandel

Ting å tenke på når du skal starte nettbutikk

Stad: Sogndal
Når: 30.8.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: FUS på Fosshaugane Campus

Stad: Leirvik, Hyllestad
Når: 26.09.2018 kl. 17:00-20:30
Kvar: Sognefjord Hotell

Stad: Førde
Når: 24.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotell

 

Stad: Nordfjordeid
Når: 25.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotell

 

Økonomikurs

Stad: Førde
Når: 24.5.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Scandic Sunnfjord Hotell

Stad: Nordfjordeid
Når: 18.10.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Nordfjord Hotell

Stad: Sogndal
Når: 29.11.2018 kl. 16:30-20:30
Kvar: Quality Hotel Sogndal


Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

Kurset er innom resultatrekneskap og balanse, analyse, nøkkeltall, rapportar, avgifter, selskapsformer med meir.


Kurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Kurshaldarane kjem frå Keyteq for marknadsføring med sosiale medium og netthandelskurset, medan økonomikurset vert heldt av Mentor.


Aktuelle kurs: